नगररचना विभाग

तपशीलउपलब्ध फॉरमॅट
बांधकाम परवाना नोंदणी PDF, PDF
भोगवाटा दाखला मिळालेल्‍याची यादी PDF, PDF
परवाना नोंदणी PDF, PDF
अधिसुचना दि 16 मार्च 2017 (NOTIFICATION ) PDF
राज्‍यातील महानगरपालिकांच्‍या मंजुर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्‍ये समावेशक आरक्षणाच्‍या संदर्भात अंतिम मंजुरी PDF
अधिसुचना (TDR_ NOTIFICATION )PDF
राज्‍यातील महानगरपालिकांसाठी मंजुर केलेले विकास हक्‍क हस्‍तातरण (TDR ) नियमावली संदर्भात निर्गमित केलेले पुरक पत्र PDF
अधिसुचना (TDR_ NOTIFICATION ) PDF
Development Control and Promotion Regulations for D Class Municipal Corporations in Maharashtra PDF
अधिनियमाचे कलम 68 (2 ) अन्‍वये अहमदनगर येथील नगर रचना योजना रद्य बाबत – अधिसुचना PDF
सुचना ( NOTIFICATION ) PDF
दुसरी सुधारित मंजुर विकास योजना (Outer Municipal Limit 2 nd Revised ) jpg
शहर गावठाण ( Inner Limit Congested Area ) jpg
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर विकास परवाना / बांधकाम परवाना बाबत – जाहिर सुचना PDF

वाढीव हद्यीतील मंजुर विकास योजना नकाशे –

वाढीव हद्यीतील मंजुर विकास योजना नकाशेउपलब्ध फॉरमॅट
बुरुडगाव (BURUDGAON ) PDF
केडगाव ( KEDGAON ) PDF
नागापुर ( NAGAPUR ) PDF
सावेडी ( SAVEDI 1) jpg
सावेडी ( SAVEDI 2) PDF
सावेडी ( SAVEDI 3) PDF
सावेडी ( SAVEDI 4) PDF
सावेडी ( SAVEDI 5) jpg
सावेडी ( SAVEDI 6) PDF