स्‍वच्‍छ सर्वेक्षण 2019

स्‍वच्‍छ अहमदनगर जनजागृती अभियान
स्‍वच्‍छ अहमदनगर अभियान
आम्‍ही उघडयावर शौचास जाणार नाही
आम्‍ही कचरा कचराकुंडीतच टाकणार
आम्‍ही आपल्‍या शहरातील रस्‍त्‍यांना स्‍वच्‍छ ठेवणार
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – स्‍वच्‍छ अ‍ॅप डाऊनलोड करा
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – आमचे ध्‍येय शून्‍य कचरा
अहमदनगर महानगरपालिका – विजय होईल जबरदस्‍त जेव्‍हा शौचालय होईल स्‍वच्‍छ
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – स्‍वच्‍छ रहा निरोगी रहा
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – ओला कचरा – सुका कचरा
Service level indicators (FY 2017 18 ) for Ahmednagar Municipal Corporation
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – स्‍वच्‍छता ही सेवा 2019-2020
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – स्‍वच्‍छता ही सेवा 2019-2020
अहमदनगर महानगरपालिका – स्‍वच्‍छता ही सेवा आपल्‍यामुळेच फरक पडेल
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – एक कदम स्‍वच्‍छता की ओर
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – स्‍वच्‍छता ही सेवा
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – नको प्‍लास्टिक,नको कचरा, स्‍वच्‍छ भारत हाच आमचा नारा
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – स्वच्छता सेवा अभियान २०१९ – २०२०
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – नको प्‍लास्टिक,नको कचरा, स्‍वच्‍छ भारत हाच आमचा नारा
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – नको प्‍लास्टिक,नको कचरा, स्‍वच्‍छ भारत हाच आमचा नारा
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – नको प्‍लास्टिक,नको कचरा, स्‍वच्‍छ भारत हाच आमचा नारा
अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर – स्‍वच्‍छता करतांना