अहमदनगर महानगरपालिके तर्फे मा.आमदार संग्राम अरुण जगताप यांचे सत्‍कार करतांना मा.आयुक्‍त,उपायुक्‍त,पदधिकारी व इतर अधिकारी

अहमदनगर महानगरपालिके तर्फे मा.आमदार संग्राम अरुण जगताप यांचे सत्‍कार करतांना मा.आयुक्‍त,उपायुक्‍त,पदधिकारी व इतर अधिकारी