सावित्रीबाई फुले जयंती निमित्‍त प्रतीमेस पुष्‍पहार अर्पण करुन अभिवादन

अहमदनगर मनपाच्‍या वतीने सावित्रीबाई फुले जयंती निमित्‍त प्रतीमेस पुष्‍पहार अर्पण करुन अभिवादन करताना मा.महापौर सौ सुरेखाताई कदम, मा.आयुक्‍त घनश्‍याम मंगळे, अति.आयुक्‍त विलास वालगुडे व इतर कर्मचारी वर्ग