अहमदनगर महानगरपालिके मधील प्राथमिक संगणक प्रशिक्षण घेतानांचे चतुर्थवर्ग कर्मचारी