अहमदनगर महानगरपालिकेच्‍या वतीने दक्षता जनजागृती सप्‍ताह

अहमदनगर महानगरपालिकेच्‍या वतीने दक्षता जनजागृती सप्‍ताहानिमित्‍त अधिकारी कर्मचा-यांना
भ्रष्‍टाचारविरोधी शपथ देताना उपायुक्‍त अजय चारठाणकर . समवेत आयुक्‍त विलास ढगे, अतिरिक्‍त आयुक्‍त विलास वालगुडे , उपायुक्‍त भालचंद्र बेहेरे व इतर कर्मचारी वर्ग