अहमदनगर महानगरपालिकेच्‍या कर्मचा-यांचे एल.जी.एस व एल.एस.जी.डी परिक्षांमध्‍ये यश

अहमदनगर मनपाचे नुतन आयुक्‍त विलास ढगे यांनी कामाचा पदभार स्विकारल्‍यानंतर स्‍वागत करतांना अति.आयुक्‍त विलास वालगुडे समवेत उपायुक्‍त अजय चारठाणकर, सहा.आयुक्‍त अशोक साबळे.