अनाधिकृत बांधकाम नियंत्रण व अतिक्रमण निर्मुलन विभाग

जनहित याचिका क्र 155/2011 अन्‍वये मा.न्‍यायालयाच्‍या निर्देशानुसार मनपाची तक्रार निवारण यंत्रणेची माहिती PDF
जनहित याचिका क्र 155/2011 अन्‍वये मा.न्‍यायालयाच्‍या निर्देशानुसार अंमलबजावणी बाबत PDF
महाराष्‍ट्र प्रादेशिक 1966 कलम 52,53 अन्‍वये केलेल्‍या अनाधिकृत बांधकामावर नोटीस व गुन्‍हे दाखल बाबतची माहिती. PDF
महाराष्‍ट्र प्रादेशिक 1966 कलम 52,53 अन्‍वये केलेल्‍या अनाधिकृत बांधकामावर नोटीस व गुन्‍हे दाखल माहिती- बुरुडगाव विभाग PDF
जनहित याचिका क्र 155/2011 अन्‍वये मा.न्‍यायालयाच्‍या निर्देशानुसार ” जाहिर प्रगटन “ PDF
जनहित याचिका क्र 155/2011 मधील कोर्टाचे निर्देशा नुसार एस एम एस द्वारे तक्रारी केलेली कार्यवाही बाबतची माहिती PDF,
View Images,

View Image
दि 20/11/2015 श्रीराम चौक पाईपलाईन रोड, येथील सिटीलॉन या मंगल कार्यालयाचा हटविण्‍यात आलेल्‍या फ्लेक्‍स बोर्ड PDF,
View Image
जनहित याचिका क्र 155/2011 मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्‍या आदेशा बाबत केलेल्‍या कार्यवाही बाबतची माहिती दि 31 जानेवारी 2016 अखेर PDF