अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 – आरक्षणाची सोडत परिशिष्‍ट -12, परिशिष्‍ट – 13

तपशीलउपलब्ध फॉरमॅट
अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 – आरक्षणाची सोडत परिशिष्‍ट -12, परिशिष्‍ट – 13PDF