अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर पोट निवडणुक 2021 प्रभाग क्र. 9 (क)

तपशीलउपलब्ध फॉरमॅट
पोट निवडणुक प्रभाग क्रमांक 9(क) मतदान केंद्रनिहाय यादीPDF
पोट निवडणुक प्रभाग क्रमांक 9(क) अंतिम मतदार यादी प्रसिध्‍दPDF
पोट निवडणुक प्रभाग क्रमांक 9(क) प्रारुप मतदार यादी बाबतPDF