वैद्यरित्‍या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक १ ते १७

तपशीलउपलब्ध फॉरमॅट
वैद्यरित्‍या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक – 1 , 6 , 7PDF
वैद्यरित्‍या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक – 2 , 4 , 5PDF
वैद्यरित्‍या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक – 8 , 11 , 12PDF
वैद्यरित्‍या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक – 3 PDF
वैद्यरित्‍या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक – 9 PDF
वैद्यरित्‍या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक – 10PDF
वैद्यरित्‍या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी 1 प्रभाग क्रंमाक – 13 , 14PDF
वैद्यरित्‍या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी 2 प्रभाग क्रंमाक – 13 , 14PDF
वैद्यरित्‍या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक – 15 , 16 , 17PDF