मतदान केंद्रातील फेरबदला बाबत तपशिल दर्शविणारा तक्‍ता

तपशीलउपलब्ध फॉरमॅट
मतदान केंद्रातील फेरबदला बाबत तपशिल दर्शविणारा तक्‍ताPDF