निवडून आलेल्‍या उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्‍या शपथपत्रातील ‘मतदार संघ विकास योजना’ या शीर्षाखाली भरलेली माहितीबाबत.

तपशीलउपलब्ध फॉरमॅट
निवडून आलेल्‍या उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्‍या शपथपत्रातील ‘मतदार संघ विकास योजना’ या शीर्षाखाली भरलेली माहितीबाबत.PDF