निवडून आलेल्‍या उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्‍या शपथपत्रातील ‘मतदार संघ विकास योजना’ या शीर्षाखाली भरलेली माहितीबाबत.


Notice: Undefined variable: custom_content in /home/fastweb06/amcgov.in/wp-content/themes/amc/functions.php on line 253
तपशीलउपलब्ध फॉरमॅट
निवडून आलेल्‍या उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्‍या शपथपत्रातील ‘मतदार संघ विकास योजना’ या शीर्षाखाली भरलेली माहितीबाबत.PDF