निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा – प्रभाग क्रंमाक १ ते १७

तपशीलउपलब्ध फॉरमॅट
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा – प्रभाग क्रंमाक 1 , 6 , 7PDF
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा – प्रभाग क्रंमाक 2 , 4 , 5PDF
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा – प्रभाग क्रंमाक 3 , 9 , 10PDF
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा – प्रभाग क्रंमाक 8 , 11 , 12PDF
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा – प्रभाग क्रंमाक 13 , 14PDF