निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक १ ते १७

तपशीलउपलब्ध फॉरमॅट
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक – 1 , 6 , 7PDF
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक – 2 , 4 , 5PDF
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक – 3PDF
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक – 9PDF
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक – 10PDF
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक – 8 , 11,12PDF
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक – 13 , 14PDF
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक – 15 , 16 , 17PDF