अहमदनगर महानगरपालिका निवडणुक

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर पोट निवडणुक 2021 प्रभाग क्र. 9 (क)
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर पोट निवडणुक 2020 प्रभाग क्र 6 अ
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 1 ते 16 मतदार यादी
पोट निवडणूक प्रभाग क्रमांक 6 (अ) अतिंम मतदार यादी
पोट निवडणूक प्रभाग क्रमांक 6 (अ) प्रारुप मतदार यादी
निवडून आलेल्‍या उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्‍या शपथपत्रातील ‘मतदार संघ विकास योजना’ या शीर्षाखाली भरलेली माहितीबाबत.
मतदान केंद्रातील फेरबदला बाबत तपशिल दर्शविणारा तक्‍ता
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक १ ते १७
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा – प्रभाग क्रंमाक १ ते १७
उमेदवारांचे शपथपत्र प्रभाग क्रं – १ ते १७
मा.उच्‍च न्‍यालयाच्‍या निर्देशानुसार सुधारित कार्यक्रम प्रभाग क्रंमाक 8 , 9, 11 व 12
वैद्यरित्‍या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक १ ते १७
अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१८ – मतदार केंद्र व मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी
अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१८ – प्रभाग क्रंमाक – १ ते १७ अंतिम मतदार यादी
अहमदनगर महानगरपालिका महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र -अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना
अहमदनगर महानगरपालिका अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना – मराठी, English
अहमदनगर महानगरपालिका अंतिम प्रभाग रचना नकाशे – प्रभाग क्रंमाक – १ ते १७
अहमदनगर महानगरपालिका अंतिम प्रभाग रचना शहराचा एकत्रित नकाशा
अहमदनगर महानगरपालिकेच्‍या प्रभाग रचनेवरील हरकतीची दि 12-9-2018 रोजी सुनावणी
प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिध्‍दी व हरकती बाबत
अहमदनगर महानगरपालिका प्रारुप प्रभाग रचना अधिसूचना पर‍िशिष्‍ट 14, 15
अहमदनगर महानगरपालिका प्रारुप प्रभाग रचना नकाशे प्रभाग क्रं – १ ते १७
अहमदनगर महानगरपालिका प्रारुप प्रभाग रचना शहराचा एकत्रित नकाशा
अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 – आरक्षणाची सोडत परिशिष्‍ट -12, परिशिष्‍ट – 13
परिशिष्‍ट – ९ अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 – जाहिर सूचना तसेच प्रसिध्‍दी पत्रक