अमृत रिफॉर्म 2015-16 / 2016-17 / 2017-18

माहितीचा तपशीलउपलब्ध
अकौंट विभागातील जमा व खर्च बाजुचे तपशिलLink
Audit report 2014-15PDF
Audit report 2013-14PDF
NRW REDUCTION STRATEGYPDF
Year wise Current Demand and Current CollectionPDF
उद्यान विकासित करणेPDF,
view Image
महानगरपालिकेची मागील 5 वर्षांची मागणी व वसूलीचा गोषवारा 2012- 2016PDF
Non Revenue water कमी करणेसाठीचे पर्यायPDF, PDF