Last updated on December 21st, 2022 at 10:58 am

Ease of Living 2022 – Citizen perception Survey and Initiation of ULB Awareness programme UOF 2022
आजादी का अमृत महोत्‍सव
घरो घरी तिरंगा AMC
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अर्जदारांची यादी
Third Party Quality Monitoring Report of BLC
Projects under PMAY 170
Third Party Quality Monitoring Report of BLC
Projects under PMAY 233
नालेगांव सं.नं.41/1, 43/3 येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील सोडती मधील लाभार्थीची यादी
केडगाव सं.नं. 206/1 अ येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील सोडती मधील लाभार्थीची यादी
भागीदारी तत्‍वावर परवडणारी (FOR AHP-PMAY-HFA) -2
भागीदारी तत्‍वावर परवडणारी (FOR AHP-PMAY-HFA) – 1
वैयक्तिक घरकुल बांधण्‍याचे प्रकल्‍प (BLC)
कर्ज संलग्‍न अनुदानाच्‍या माध्‍यमातुन (CLS)
संपर्क : – प्रकल्‍प विभाग
आयएचएसडीपी फेज 1 व फेज 2 लाभार्थ्‍यांची यादी
ध्‍वनी प्रदुषण नियमांची अंमलबजावणी बाबत
शातंता क्षेत्र घोषित केलेल्‍या ठिकाणांची यादी